Tentang OKUIT

OKUIT adalah singkatan bagi Orang Kurang Upaya (OKU) dan Ibu Tunggal. OKUIT adalah portal pasaran pekerjaan untuk golongan OKU dan Ibu Tunggal. Selain itu, OKUIT juga digunakan untuk mencari perkhidmatan dari golongan OKU and Ibu Tunggal.

Bilangan Kemahiran Ibu Tunggal berdasarkan IKIT

Bilangan OKU yang telah dapat Dipanggil Temuduga

Jumlah OKU berdasarkan status (Lulus / Tolak)

Bilangan OKU yang lulus didaftarkan pada tahun 2014

Impak Portal OKUIT

Peningkatan

Meningkatkan taraf ekonomi dan pendapatan mereka melalui portal ini.

Kemudahan

Memudahkan golongan sasaran untuk mencari pekerjaan yang bersesuaian terhadap keupayaan mereka.

Memberi Peluang

Membuka peluang pekerjaan terhadap golongan ini.